CÍLE SPOLKU

  1. Spolek si klade za cíl sledovat jednání prezidenta republiky a vyvíjet tlak na hlavu státu, aby se při výkonu funkce držela obecně platných morálních a demokratických principů, Ústavy a ústavního pořádku České republiky. Tyto aktivity spolku mohou, při dodržení demokratických principů daných Ústavou, vést až k požadavku na odstoupení prezidenta republiky z úřadu.
  2. Cílem spolku je diskuse se společností o morálních hodnotách a kritériích, která by měl prezident České republiky splňovat, a zvyšování informovanosti občanů o funkci úřadu prezidenta a jeho pravomocích.
  3. Spolek se chce angažovat v přípravě změny nebo úpravy legislativy, která zajistí snazší kontrolu výkonu funkce prezidenta a vymahatelnost jejího plnění až po odvolání tím, že zpřesní nebo upraví výklad jeho pravomocí a povinností.