Vyjádření spolku Podhradí k akci pořádané stranou SPO dne 7. března 2015

TGM, demokracie, Zeman a letošní 7. březen

 

Pokud bychom měli k nadpisu tohoto článku zadanou úlohu „vyškrtni slovo, které k ostatním nepatří“, domníváme se, že řešení by na první pohled bylo velmi snadné.

Strana SPO však neodolala pokušení Zemana do této skupiny slov dostat také, a proto na 7. březen, den narozenin našeho prvního prezidenta, svolala shromáždění, jež má podpořit právě Zemana a spolu s ním i demokracii, jakkoli se toto spojení jeví v jekyll-hydeovském nádechu.
Spolu s tím se začaly ozývat i hlasy, které vyzývají Zemanovy odpůrce a především nás, spolek Podhradí,  k tomu, abychom uspořádali k akci SPO nějakou protiváhu, protiakci, protest.
Vážíme si podpory našich příznivců, vážíme si těch, kteří sdílejí spolu s námi názor, že spojení Zeman a demokracie v jedné větě nedává příliš smysl, neboť ji spoustou svých činů a výroků soustavně pošlapává. Vážíme si všech, kterým není lhostejné, co Miloš Zeman s touto zemí provádí a kam se ji snaží směrovat.

Nicméně si vážíme také demokracie. Ctíme a respektujeme právo těch, kteří cítí potřebu Miloše Zemana podpořit, jakkoli bizarní nám to třeba připadá.
Pomiňme také absurdnost situace, kdy politická strana svolává shromáždění na podporu někoho, kdo je u moci. Nemůžeme se v této souvislosti ubránit vzpomínce na „radostné“ prvomájové průvody. Nemáme informace o tom, zda SPO chystá v podobném duchu nějaké organizované autobusové výlety pro své příznivce s dobrovolně-povinnou účastí, nebo zda účast na tomto shromáždění ponechává na spontánnosti podporovatelů Miloše Zemana, ale to není to podstatné.

Dá se totiž také odhadnout, jak by akce proti tomuto shromáždění pravděpodobně dopadla. Někteří Zemanovi příznivci se mediálně natolik zvýraznili dryáčnickým způsobem vystupování třeba v pořadu Máte slovo v České televizi, ale nejen tam, že se nedá očekávat například nějaká důstojná diskuze a výměna názorů.
Po uvážení všech těchto argumentů padlo ve spolku Podhradí rozhodnutí, že v zájmu co nejdůstojnější vzpomínky na našeho prvního prezidenta a v zájmu demokracie žádnou akci na protest proti shromáždění svolaného stranou SPO pořádat nebudeme. Činností našeho spolku chceme přispět ke zlepšení situace v naší zemi a ke skutečnému chápání základních principů demokracie a domníváme se, že protestem proti prapodivné akci pořádané marginální politickou stranou bychom k tomuto cíli nepřispěli.
Zasvěťme raději 7. březen malé osobní oslavě 165. výročí narození Tomáše Garrigue Masaryka. Zasvěťme tento den vzpomínce na něj a na jeho myšlenky. Ač mezi námi již není mnoho těch, kteří si ještě mohou jeho dobu pamatovat, věříme, že se od něho stále máme co učit. A zkusme při tom přemýšlet, jaké vlastnosti a hodnoty očekáváme od člověka ve funkci prezidenta, ať se nám příště už nestane to, že by obyvatelem Hradu byl někdo, za koho se musíme stydět.

Reakce spolku Podhradí na odpovědi Miloše Zemana v pořadu S prezidentem v Lánech 8. února 2015

Naše participace v dnešním pořadu S prezidentem v Lánech měla dvojí motivaci: Dostát výzvám, abychom vstoupili do diskuze s hlavou státu a nebyli tak nařčeni z toho, že se tomu vyhýbáme. A dát prezidentovi další možnost se skutečně vyjádřit a odpovědět na naše výtky. Tím mohl zahájit diskuzi, která by vedla nejen k oslabení naší opozice vůči němu, ale především ke zlepšení obrazu České republiky a jejího předního představitele doma i v zahraničí.

OTÁZKY BEZ ODPOVÉDI

Naše otázky jsme prezidentovi nekladli proto, aby je hodnotil, ale aby na ně odpověděl. V tom je zřejmě hned první hluboké neporozumění hlavy státu. Pan Miloš Zeman tvrdí, že mu jeho odpůrci nedali žádné konkrétní argumenty. Řekl to dnes přímo do vysílání. Když ho ale například Petra Kubcová upozornila na konkrétní omyly s neadrtálci, záměnou výroků Peroutky a Bandery, věc bagatelizoval a neodpověděl. Jen u kauzy Peroutka reagoval k věci a tvrdil, že měl pravdu on a že to dokáže. Jeho odpověď ale nelze prokázat, dokud sám nepředloží text, ze kterého citoval. Odvolával se dnes na další zdroj citace, nikoliv originální výrok, historika profesora Václava Černého, který „mu to potvrdil“. Je to další zdroj, který se musí dohledat, neboť profesor Černý zemřel již v roce 1987.

Když se měl Miloš Zeman několikrát konkrétně vyjádřit ke konkrétní výtce nebo informaci, utekl od tématu, nebo odpověď zahalil mlhou demagogie. Podobně to udělal hned u našeho následujícího dotazu, který se týkal ztrojnásobení hradního rozpočtu na občerstvení. Uvedl několik argumentů:

Že nemůže návštěvu z Číny hostit chlebem a solí. Ale to nedělali ani jeho předchůdci s rozpočtem nižším.

Že hostil delegaci při příležitosti osvobození Osvětimi. V této souvislosti bychom rádi požádali kancelář prezidenta o potvrzení faktu, že pohoštění delegace např. v Obecním domě bylo hrazeno z rozpočtu Hradu a nikoliv z rozpočtu jiných organizací.

Že z fondu na občerstvení opravuje Pražský hrad a zámek v Lánech. Což nám přijde minimálně podivné a stálo by to za prošetření příslušnými úřady dohlížejícími na hospodaření Hradu.

MEZINÁRODNÍ TERORISMUS, UKRAJINA A RUSKO

Uvítali jsme s potěšením, že Miloš Zeman projevil jasný a zřetelný postoj vůči terorismu a řekl, že nepomáhat těm, kteří jsou teroru vystaveni je nesprávné. Pokud máme mluvit o všech teroristických obětech, potom je na místě, aby se stejně rozhodně postavil za oběti terorismu na východní Ukrajině, aby mluvil o obětech u vesnice Volnovacha, aby mluvil o obětech ostřelování Mariupolu, aby vyzval svět k boji proti tomuto terorismu tak blízko od našich hranic.

Spolek Podhradí má za to, že má prezident buď představovat, nebo alespoň ctít etalon morálky. Miloš Zeman v přímém přenosu klidně obhajuje své přátelství s bývalým důstojníkem KGB tím, že z toho může být nějaký profit. Doslova řekl, že když z toho kouká profit, nebude se zabývat minulostí takového člověka. Ani my nelustrujeme každého na potkání, ale u agentů KGB bychom byli zřejmě obezřetnější. Nečiní-li prezidentovi taková minulost problém, pak jedině proto, že se jí, narozdíl od většiny státníků v Evropě, ani nebojí, ani neštítí.

Nejsme idealisté, ale od prezidenta čekáme plnění jiných funkcí, než je „kšeftaření“. Nadřazení krátkodobého profitu nad morálku národa je věc, kterou by prezident žádné země neměl připustit. Komickým kontextem je, že pan Zeman evidentně ani netuší, že náš export do Ruska je pouze marginálním dílem celého našeho exportu, a že tedy zkouší prodat naší morálku opravdu hodně pod cenou.

„Nejsem jediný, kdo je proti sankcím.“ řekl a následně to Zeman doložil seznamem přisluhovačů ruského režimu, významných obchodníků s Ruskem, a v případě české politické scény lidmi z Prognostického ústavu AV. Dlužno řici, že metoda křížového odkazování na názory druhých zprofanovala již natolik, že přikládáme téměř shodnou odpověď pana Jiřího Vyvadila (zdroj facebook.com), který své pororuské zaměření ani nezastírá:

„…mám názory jako elita Evropy i světa, jako Helmut Kohl, Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, Sarkozy, Henry Kissinger a vlastně i ten Hollande je na vážkách. A samozřejmě Orbán, Marine le Pen, ale tak trochu i ten sympatický mladík, který se stal dnes premiérem Řecka.“

Pokud jde o Henry Kissingera, lze z veřejných zdrojů dohledat, že sankce kritizuje z ekonomického hlediska, ale nenabízí jiné řešení tohoto nejvážnějšího bezpečnostního problému Evropy. Toto také není důvod, aby náš prezident agresi Putinova režimu bagatelizoval.

PETICE PREZIDENTE, ODEJDĚTE

Pokud jde o petici pro Senát, rádi pana Zemana seznámíme s tím, že petice je papírová a podpisy jsou osobní a ověřitelné. Podepsali ji občané z celé republiky od Aše po Ostravu. Nemusí mít tedy obavy, že jde jen o názor jednoho regionu. Současně by měl vědět, že petice jde k rukám Senátu a nikoli k jeho rukám a jeho tedy budou zkoumat jiní.

Nedělali jsme si iluze o tom, že Miloš Zeman v pořadu S prezidentem v Lánech okouzlí nejen nás svou doposud neexistující sebereflexí a začne vládnout pravidly diskuse s konstruktivní kritikou. Nejsme tedy překvapeni, že se český národ místo jasných odpovědí na položené otázky dočkal jen již obvyklého bagatelizování problémů, odklánění pozornosti od daných problémů a dalšího, účelového vytažení strašáka nacismu v případě hodnocení norských úřadů. Pokud zareaguje norský stát protestní nótou, ostatní aféry Hradu a také to, že se neúčastníme jednání o konfliktu na Ukrajině, bude přehlušeno, jako obyčejně, bulvární kauzou (byť její podstata je skutečnou tragédií).

Na závěr snad jen korekce k vyjádření na náš účet. Cílem Podhradí není osoba Miloše Zemana, ten se již historicky znemožnil a civilizovaný svět ho jen těžko může brát příliš vážně. Naše snaha je nastavit pro funkci prezidenta takové parametry a mantinely, abychom mohli být na svého prezidenta hrdí, abychom nemuseli suplovat jeho úlohu nositele hodnot národa -– ale abychom se mohli do budoucna dívat na prezidenta jako na někoho, kdo je pro nás morální, etickou a myšlenkovou inspirací, nikoliv hrozbou.

Lež z Hradu ústy Jiřího Ovčáčka 5. únor 2015

Dobrý den,

včera 4. února 2015 v 18.26 byl ve vestibulu metra I. P. Pavlova v Praze získán 10 tisící podpis pod peticí Prezidente, odejděte! Michala Majznera. Tímto petentem se stal pan Miroslav H. z Prahy 4, který se domnívá, že kroky prezidenta Zemana v zahraniční politice jsou to nejzávažnější. Podporou propagandy diktátora Putina zrazuje náš prezident hodnoty České republiky.
„Ještě nekončíme, podpisy sbíráme dál, jelikož chceme odevzdat více podpisů v případě nečitelnosti některých z nich. A pak už nastane předání do Senátu a veřejné projednávání činů prezidenta na parlamentní půdě. Naše díky patří všem, kteří se o to zasloužili. Jsou to především lidé z Pražského Majdanu, kde petice vznikla, a nasbíraly se tam tisíce podpisů. Další poděkování patří iniciativě Napište svému Senátorovi, spolku Podhradí a skupině „Lovci a sběrači podpisů“ – členové těchto skupin v posledním měsíci nasbírali skvělé množství podpisů stejně jako ohromné množství dobrovolníků, kteří sbírali podpisy na své petiční archy a posílali mi je poštou. Dále děkujeme i petičním místům a senátorům, kteří naši petici a úsilí podpoří,“ říká autor petice a člen předsednictva spolku Podhradí Michal Majzner.

Musíme se ale ohradit proti další dezinformaci z Hradu ústy Jiřího Ovčáčka.
Pan Ovčáček uvedl pro server eurozpravy.cz, že odmítá, že by veřejnost nebyla informována o Zemanově cestě na Rhodos, jak organizátoři uvádí. Nesouhlasí ani s tím, že by Zeman měl prokremelský postoj viz: http://domaci.eurozpravy.cz/…/112651-prezidente-odejdete-p…/

To jsou lži. První zpráva o tom, že se Zeman 26. září 2014 na Rhodos chystá, se objevila až 19. září 2014 ve 12.35 na serveru parlamentní listy: http://www.parlamentnilisty.cz/…/Zeman-pristi-tyden-leti-na…

Článek říká, že „Účast prezidenta republiky na konferenci Hrad potvrdil.“

To znamená, že Hrad o účasti prezidenta republiky na konferenci opravdu neinformoval, pouze účast potvrdil poté, co si tuto informaci novináři sami zjistili.

„Jde o tradiční účast, pan prezident se této akce pravidelně zúčastňoval v minulých letech. Na konferenci zavítají například bývalý íránský prezident Muhammad Chátamí, ruští a američtí politologové nebo odborníci na mezicivilizační dialog z oblasti politické, kulturní a sociální,“ potvrdil na dotaz ParlamentníchListů.cz tiskový mluvčí hlavy státu Jiří Ovčáček.

Opět slovo „potvrdil“. Nikoliv nic jako „Ano, jak Hrad již informoval.“

Zprávu poté ve 14.46 přebral server idnes.cz a následovala média další.

Pokud pan Ovčáček vskutku posílal novinářům oznámení o tom, že se prezident Miloš Zeman chystá na Rhodos, musel to poslat všem novinářům. Proč by o tom ale nikdo z nich sám od sebe nenapsal, když je to tak kontroverzní téma, a místo toho všichni raději čekali na to, až tuto informací zjistí někdo ze serveru parlamentnilisty.cz?

I kdyby ale Hrad svou účast na tomto kongresu dopředu médiím oznámil, problém je spíše v tom, že prezident Zeman na takové konferenci vůbec neměl být. A už vůbec tam neměl říkat to, co řekl. Natož v ruském jazyce. Jde o princip, o to, že prezident České republiky místo na valné shromáždění OSN v New Yorku projednávající ruskou válku na Ukrajině jel na konferenci, kterou pořádá bývalý důstojník KGB a blízký přítel Vladimíra Putina. Tohoto kongresu se sice účastnil i několik předešlých let, ale to vždy jako soukromá osoba. Nyní je prezidentem České republiky a vrchní velitel armády, má tedy být transparentní a stát za zájmy své země a institucí, v níž se tato země nachází. Podporování válečného Ruska je tristní.

Ačkoliv prezident neustále opakuje tezi, že je ochotný se svými odpůrci diskutovat, k ničemu takovému nedochází. Veřejné akce koná záměrně dopoledne v pracovní dny, kdy musí běžný občan pracovat, takže na tyto dorazí povětšinou jen nepříliš informovaní důchodci z řad jeho podpůrců. Veškeré naše snahy a konání se Hrad snaží zdiskreditovat, což je vzhledem k prezidentově dosavadnímu jednání zřejmě jeho nejoblíbenější zbraní. Prezident republiky ústy svého mluvčího pana Ovčáčka opakovaně bagatelizuje a snižuje vážnost aktivity občanů. Tito občané nesouhlasí se Zemanovými kroky, které jsou spíše nehoráznými přešlapy na hranici slušnosti a lidských práv. Místo toho, aby se prezident zamyslel nad svým jednáním a přemýšlel nad tím, zda znepokojení občané nemají alespoň v něčem pravdu, jejich snahy jen napadá a účelovou komunikací a pošpiňováním svých odpůrců odvrací pozornost. Sebereflexe je něco, co pan prezident prostě neovládá. Toto nemůžeme tolerovat.

Do konce volebního období Miloše Zemana zbývá ještě dlouhých 1 119 dní, pojďme s tím něco udělat.

Nevyhasneme! 18. leden 2015

„NEVYHASNEME!“

– výzva k veřejnosti –

Aktivita, zájem, starost, čin posunují život společnosti.
Zažitý způsob jednání za normalizace – „o nic se nestarej“, „nehas co tě nepálí“, který rodiče vštěpovali dětem, se natolik zapouzdřil, zažral pod kůži, že to má zjevně stále velký dopad na naši současnost, na stav věcí veřejných.
A když už se pro něco veřejnost v naší zemi velmi nadchne, tak to nemívá dlouhé trvání, a opět následují období pasivity a letargie. Věci veřejné jsou ponechány jen určitým společenským typům.
Jan Palach protestoval proti beznaději, odevzdanosti, apatii. Velmi ho trápil stav společnosti, která se po okupaci začala s ní smiřovat, sklánět hlavu, začala se normalizovat. V dopise na rozloučenou je to jeho hlavní, výchozí motivace.

„Probudit svědomí národa!“

Jan Palach je pro nás velkou inspirací. Odvahou, svědomím, činem, rozhodnutím jít proti beznadějné apatii. Jsme proti pasivnímu přijímání stavu věcí veřejných. Jinak se bude jen zhoršovat. Samozřejmě je třeba zapojit také rozum, klidnou rozvahu, zdravou skepsi. A dát najevo, za kterými hodnotami stojíme, že svoboda a demokracie, ale také třeba obyčejná lidská slušnost stojí za obranu a za hájení.

Obracíme se dnes s prohlášením na obě komory parlamentu, aby se zabývaly jednáním prezidenta Zemana. Obracíme se na celou veřejnost. Připomínáme, že ve veřejném životě působí osoby, které při prodemokratických vystoupeních v Palachově týdnu neváhaly proti lidem používat násilí. To nám přijde jako projev nihilismu.

Bez našeho zájmu a starosti se stav věcí veřejných k lepšímu nezmění. Proto říkáme: Nevyhasneme!

Výzva k Parlamentu

Vážení představitelé obou komor Parlamentu České republiky,
V předvečer úmrtí Jana Palacha, se na vás obracíme s žádostí, abyste se začali společně vážně zabývat jednáním prezidenta Miloše Zemana.
Myslíme si, že nejlépe uctíme Palachovu památku aktivními kroky na podporu naší demokracie a suverenity. Kroky, které povedou ke sjednocení národa, který se prezident už po dva roky snaží rozdělit budováním třídní zášti a posilováním nebezpečného sentimentu k ruskému impériu.
Jeden z požadavků Jana Palacha byl i okamžité zastavení sovětské propagandy na území našeho státu. Je podle nás trestuhodné, že dnes v našem státě šíří ruskou propagandu přímo náš prezident. Ve chvíli, kdy podle nás prokazatelně Rusko válčí na území cizího státu a v dalších zemích vede zatím válku informační. Prezident Zeman se této války účastní a konkrétně pomáhá kampani prezidenta Putina, když mluví v případě Ukrajiny o „občanské válce“ a „chřipce“, které bychom se neměli věnovat. Pomáhá tak zpochybňovat účast Ruska v tomto krveprolití. Nebojí se účelových lží o událostech na Ukrajině a cituje při tom přímo ruské propagandistické zdroje. Prezidentovu cestu na Rhodos, placenou Putinovým oligarchou Jakuninem nebo pozvání Putina do Prahy vnímáme také jako veřejný projev, kterým dává najevo, kde stojí v dnes bohužel vyhrocené bezpečnostní situaci v Evropě. Podobné kroky poškozují prezidenta, Českou republiku i Evropskou unii bouráním silného, jednotného a mírového odporu západních spojenců vůči rozpínavosti a násilí současného režimu Ruské federace. Podařilo se mu vážně urazit hned dva státy najednou, když začal hovořit o finlandizaci. Jeho výroky jsou o to méně pochopitelné, vzpomeneme-li na trauma z invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 a lámání charakterů, které po něm následovalo a zasáhlo hlavně generaci vrstevníků Miloše Zemana. Nebyl to tehdy totiž jen Jan Palach, o čtyři roky mladší než Zeman, kdo se veden potřebou vyburcovat Československo z apatie stal tzv. živou pochodní, vzpomeňme rovněž například Jana Zajíce či Evžena Plocka.
Dnes už naštěstí nežijeme v totalitním režimu a stačí mnohem méně osobní statečnosti k tomu být aktivním občanem a upozorňovat na propagandu a lži politiků, než tomu bylo v minulosti. Naší povinností je tuto možnost využít.
Právě na začátku Palachova týdne tedy apelujeme na občany, aby se nebáli veřejně ozvat, když se jim výroky politiků nelíbí. A vyzýváme naše parlamentní zastupitele, aby se činy prezidenta mnohem vážněji zabývali. Za současné prohlubující se rozdělení společnosti činíme zodpovědným především prezidenta a jeho tým, ale svůj díl viny nese každý politik, který si situaci uvědomuje, ale nečiní dostatečné kroky ke zlepšení situace. Vy máte náš mandát a my vás žádáme, abyste bránili postoje, za které jste byli zvoleni. Jedinec – i prezident – může kdykoliv selhat, ale Ústava nám ukládá v tom případě bránit demokracii dalšími institucionálními, systémovými a legitimními nástroji. Takovým nástrojem může být v krajním případě i ústavní žaloba na prezidenta. Připomínáme, že první krok při tomto posuzování má na starosti Senát. Vážený předsedo Senátu, senátorky a senátoři, vyzýváme vás, řešte tento problém neodkladně.

Založení spolku Podhradí 10. leden 2015

Tisková zpráva o založení spolku Podhradí

Dne 10. ledna jsme se my, organizátoři protestů proti Miloši Zemanovi, v uplynulých dvou měsících souhrnně označovaní symbolem červené karty, sešli v Praze na Národní třídě a spojili se v obecně prospěšný spolek s názvem Podhradí.

CÍL SPOLKU

Účelem spolku je společně řešit roli úřadu prezidenta České republiky a výkon této nejvyšší státní funkce. Plně si uvědomujeme důležitost tohoto úřadu a vliv jeho představitele na vnitřní i vnější obraz České republiky a nejsme spokojení se současnou situací.

Spolek si klade za cíl vyvíjet tlak na hlavu státu, aby se při výkonu funkce držela obecně platných morálních a demokratických principů, Ústavy a ústavního pořádku České republiky. Tyto aktivity spolku mohou, v mantinelech demokratických principů, vést až k požadavku na odstoupení prezidenta republiky z úřadu.

Dalším, neméně důležitým cílem, je společenská diskuze o morálních hodnotách a kritériích, která by měl prezident České republiky splňovat. Za jeden z cílů si klademe zvýšení informovanosti občanů o funkci úřadu prezidenta a jeho pravomocích.

Spolek se chce angažovat i v přípravě změny nebo úpravy legislativy, která zajistí snazší kontrolu výkonu funkce prezidenta a vymahatelnost jejího plnění až po odvolání tím, že zpřesní nebo upraví jeho pravomoci a povinnosti. Máme totiž za to, že současné právní úpravy umožňují liknavý nebo účelový výklad nejen prezidentu, ale i těm, kteří ho mají vést k odpovědnosti. Považujeme to za pochopitelné, protože se jedná o první přímou volbu hlavy státu, ale na základě právě nabytých zkušeností cítíme potřebu podobným excesům v budoucnosti předejít.

ORGÁNY SPOLKU

Předsedou spolku Podhradí byl zvolen Martin Přikryl, hlavní organizátor demonstrace 17. listopadu 2014 na Národní třídě v Praze. Základní statutární orgán spolku doplňuje předsednictvo a kontrolní výbor sestávající jak z pražských, tak z brněnských a pardubických organizátorů předešlých protestů. Podrobné informace budou v nejbližší době zveřejněny na webových stránkách spolku podhradi.org, které se nyní připravují.

AKTUÁLNÍ AKTIVITY SPOLKU

První veřejnou akcí spolku v Praze je pochod a následné shromáždění „Nevyhasneme!“ dne 18. ledna, který spolek Podhradí pořádá společně s platformou Bez komunistů.cz.

O jakou akci se jedná?

Dne 18. ledna v 16.00 uspořádáme průvod, který přenese plamen svíčky od hrobu Jana Palacha na pražských Olšanech až na Václavské náměstí pod sochu svatého Václava. Dáme tak najevo, že svobodný a demokraticky smýšlející duch této země nemůže být zašlapán, ani ohnut, ani uhašen.

Proč tuto akci pořádáme?

Osmnáctého ledna je neděle, předvečer výročí úmrtí Jana Palacha. Upálil se na protest proti okupaci své země a jako memento mravní síly ve chvíli, kdy se většina lidí začala smiřovat s tím, že „to nevyšlo“.

Po demonstraci s červenými kartami 17. listopadu na Národní třídě, a také už dříve po připomínkách odkazu Jana Palacha v loňském a předloňském roce, jsme začali hledat rovnováhu mezi zachováním si klidné hlavy a střízlivého pohledu na věci a vyhasnutím a apatií. Po okupaci v roce 1968 se tomu říkalo normalizace a v zásadě jde o to, že člověk nabude dojmu, že stejně nic nezmůže, a tak je mu lépe, když se o věci, které nezmění, přestane starat.

Jan Palach nám ve své oběti a činu zanechal poselství: „Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí.“ Nechceme nikterak zneužívat jeho památky, ale chceme dát najevo, že jeho oběť nebyla zbytečná a že jsme ji pochopili.

Miloš Zeman nepolevil v rozdělování, v budování třídní nenávisti ani v manipulaci s fakty. Ve většině oblastí, které by měl z titulu funkce prezidenta republiky naplňovat, naopak selhává.

Rusko dnes okupuje části Ukrajiny a vede na nich válku, a náš prezident s tímto režimem spolupracuje. Obhajuje to objektivitou. Zakrývá pravdu a prokazatelně ji ohýbá do polopravd a prostých lží. Počíná si jako typický nedemokratický politik.

Jsme přesvědčeni, že je třeba se postavit záměru prezidenta Zemana směrovat naši republiku na Východ, táhnout ji od demokratické společnosti ke společnosti autoritářské. Sám prokazuje, že ho naše aktivity znejistily, když mu ještě dva měsíce po demonstraci stojíme za kopání, dloubání, posměšky a bonmoty. Jeho výrok „Já se vás nebojím“ se mu dnes nedá věřit stejně jako většina toho, co říká nebo dělá.

Jak bude průběh vypadat?

U hrobu Jana Palacha bude zapálena svíce a na trase přes Vinohradskou třídu až po Václavské náměstí se mohou přidávat lidé, kteří si od této svíce nechají připálit svoji svíčku. Když budou chtít, mohou se kdekoliv na trase postavit se svíčkou a počkat, až k nim osoba nesoucí zapálenou svíčku od Palachova hrobu dojde. Bude se přidávat svíčka ke svíčce a společně budeme v tomto průvodu směřovat k soše svatého Václava, kam přijdeme zhruba v 17.00.

Zde se shromáždíme a průvod ukončíme společným prohlášením.

Vzpomínka na Jana Palacha v Brně

Rádi bychom také vyjádřili podporu pietní akci, která se bude konat již 16. ledna v Brně. Neformální skupina lidí pod hlavičkou Občanského diskusního fóra by ráda připomněla oběť Jana Palacha a jeho následovníků v 17.00 u památníku tří odbojů na nároží ulic Rooseveltova a Dvořákova.

Den lidských práv 10. prosinec 2014

Vážení spoluobčané,

máme to štěstí, že si dnes můžeme Den lidských práv připomenout svobodně, bez následků, beze strachu před policií a vlastním státem. Ale zemí, kde občané toto štěstí nemají, je stále dost.

Ignorace dodržování lidských práv je jedním z hlavních bodů, které Miloši Zemanovi v jeho zahraniční politice vytýkáme.

Je obrana lidských práv, zastávání se slabších a poukazování na nespravedlnosti ve světě, schovávání se za Havla, jak nám vyčítají naši kritici? Není. Je to elementární slušnost a empatie občanů, kteří prožili 40 let v totalitním státě, a kteří na vlastní kůži pocítili zrůdnost takovýchto režimů.

Je smutné sledovat současného prezidenta, pro kterého se lidská práva stala nepotřebnou, přehlédnutelnou malicherností. Prezidenta, který se stal hokynářem a, jak sám tvrdí, ve jménu kšeftu nad lidskými právy zavřel oči a hlasitě proklamuje, že porušování lidských práv nevidíme, nic vidět nechceme a o nic se rozhodně nebudeme starat.

Připusťme na chvíli v úvahách o lidských právech i ty kupecké počty, pokud by snad někdo měl pochyby, zda se to vyplatí – hájit lidská práva? Podle nás ano. Je to dlouhodobá investice. Investice do morálního kreditu celé země a společnosti. Neboť jen společnost, která není lhostejná k bezpráví páchaném na jiných, může z dlouhodobého hlediska prosperovat jak mravně, tak v návaznosti na to i ekonomicky. Řečeno slovy Alberta Einsteina: „Svět nebude zničen těmi, kteří páchají zlo, ale těmi, kteří nečinně přihlížejí.“

Agenda lidských práv musí být jedním z hlavních pilířů naší zahraniční politiky reprezentované ať už prostřednictvím prezidenta, ministra zahraniční nebo jakéhokoli poslance či senátora České republiky. Naopak snižování vážnosti tohoto tématu nebo jeho ignorování musí být v demokratické zemi podrobeno kritice s vyvozením důsledků.

Česká republika leží v srdci Evropy a my říkáme, že srdce má být statečné a má mít smysl pro spravedlnost. To je právě to, co dělá člověka, člověkem a stát, státem.

Nedovolme pokračovat ve výprodeji našich vlastních hodnot, který zahájila už éra předchozího prezidenta Klause, a ve které ještě hlasitěji pokračuje naše současná reprezentace v čele s Milošem Zemanem. Nerozumíme, proč se pravda a láska a touha po jejich vítězství nad lží a nenávistí staly vysmívanými hodnotami.  A nemůžeme se smířit s tím, že naše země opouští pozice obránců lidských práv. Práv, jejichž obrana je naší morální povinností.

Prezident Zeman rád cituje Tomáše Garrigue Masaryka. Rádi bychom mu proto připomněli také jednu Masarykovu citaci: Nesprávné je dělat rozdíl mezi mravností velkou a malou. Že se politik v zájmu státu nemusí a nemá ohlížet na mravní předpisy. Věc se má ve skutečnosti tak, že člověk, který například lže a podvádí v životě politickém, lže a podvádí také v životě soukromém a naopak. Jen člověk slušný bude slušný vždy a ve všem

Dodáváme k tomu jen: Pane Zemane, Masaryk by s Vámi nesouhlasil a my s Vámi také nesouhlasíme!

Navrhujeme, aby každý, kdo chce naši snahu podpořit, vyvěsil do okna červenou kartu, a to do doby, než se změní kurz zahraniční politiky Miloše Zemana, nebo do doby, než odstoupí.

Vyjádření k nařčení, že jsme placeni Americkou ambasádou 6. prosinec 2014

Rádi bychom se vyjádřili k několika lživým obviněním a konspiračním teoriím, které se v poslední době vyrojily ohledně demonstrací proti Miloši Zemanovi. Původně jsme mysleli, že média zvládnou sama rozlišovat pravdivost některých tvrzení, případně si informace dohledat sama. Bohužel se tak nestalo, proto vám nyní zasíláme následující informace a doufáme, že bude vše uvedeno na pravou míru.

Odkud se vzaly Červené karty?

Původní plán organizátora demonstrace dne 17. listopadu 2014 Martina Přikryla neměl přesnou formu, jak vyjádřit nesouhlas s kroky prezidenta. Jeho akce vznikla z počátku pouze pro kamarády, se kterými chtěl uspořádat malou demonstraci. Akce nebyla nijak marketingově podpořena. V momentě, kdy se o akci začínalo dozvídat stále více lidí, ale bylo třeba dát této demonstraci určitou formu. Martin proto dne 3. 11. 2014 požádal příznivce akce o návrh formy protestu – viz. https://www.facebook.com/events/983009621725546/permalink/983270938366081/

V komentářích padalo mnoho variant. Poprvé se o nápadu s červenou kartou zmínil Aleš Brhel. Nakonec z několika desítek návrhů Martin Přikryl společně s dalšími vybrali právě červenou kartu. To příznivcům demonstrace oznámil v tomto příspěvku: https://www.facebook.com/events/983009621725546/permalink/983944108298764/#, kde také popsal, proč zvítězil právě nápad Červená karta, a proč se nevybraly jiné návrhy.

Hlavní důvody ve zkratce:
• Výrobní cena karty cca 1Kč – snadná dostupnost
• Vizuální atraktivita + jasné sdělení – fotbal je nejpopulárnější sport planety, všichni ví, co ve fotbale znamená, když hráč dostane červenou kartu.
• Jelikož pro nás byla od počátku hlavním problém právě zahraniční politika Miloše Zemana, samozřejmě jsme chtěli, aby toto gesto bylo srozumitelné jak pro vnitrostátní média, tak pro média zahraniční.

Dezinformace tvrdící, že jsme financování americkou ambasádou.

Hlavním důkazem má být níže přiložený výpis.

Snímek obrazovky 2015-02-16 v 21.07.27

Abychom předem vyvrátili případné podezření z manipulace s obrázkem, zasíláme také zdroj, ze kterého byl obrázek stažen, a kde byla poprvé uvedena tato informace: http://euportal.parlamentnilisty.cz/articles/12887-mame-zasadni-dukaz-poradatele-protestu-proti-milose-zemanovi-byli-placeni-americkym-velvyslanectvim.aspx?fb_action_ids=10201865713604583&fb_action_types=og.comments

• Pokud se podíváte na příkazový řádek nebo pod výpis, uvidíte název obecně prospěšné společnosti OPONA – tato organizace neměla a nyní ani nemá žádné vazby na organizátory demonstrací proti Miloši Zemanovi.
• Dále se jedná o výroční zprávu za rok 2012 – tedy období, kdy Miloš Zeman ještě nebyl ani prezidentem a tedy logicky nemohla být ani tato akce v dané době plánována.

Další dezinformace, která byla použita jako důkaz o tom, že jsme placeni Americkou ambasádou se točí kolem fotografie s krabicí s červenými kartami, na níž údajně měl být název Americké ambasády jako odesílatele.

Snímek obrazovky 2015-02-16 v 21.11.32

Opět, abychom nebyli osočeni z manipulací s fotografií, zasíláme odkaz, z portálu Aeronet – který tuto lživou informaci poprvé zveřejnil: http://aeronet.cz/news/vime-kdo-organizoval-rozdavani-cervenych-karet-protizemanovi-dukaz-o-bezprecedentnim-vmesovani-se-americkeho-velvyslanectvi-do-vnitrnich-zalezitostirepubliky-americane-organizuji-demonstrace-skrz/

Zde jsou ale jasná fakta, která toto nařčení vyvracejí:
Fotografie byla pořízena v Brně, nikoliv v Praze.
Příjemcem ani odesílatelem není Americká ambasáda.
Příjemce této zásilky je Miloš Zeman, jak ostatně dokládá obrázek níže. Na karty mohli lidé napsat svůj vzkaz Miloši Zemanovi, vložit jej do této krabice, a ta byla následně prezidentovi zaslána. Vše bylo děláno jen kvůli tomu, aby lidé nemuseli každý zvlášť na poštu a platit za známky.

Vyzvali jsme všechny odpůrce těchto akcí, aby nám dodali relevantní a neoddiskutovatelný důkaz, ze kterého bude patrné, že tyto akce jsou na zakázku Americké ambasády či kohokoli jiného. Do dnešního dne takovýto důkaz předložen nebyl. Stejně tak vyzýváme jakéhokoli novináře, pokud tento důkaz bude mít, aby jej veřejně předložil. Pokud média mohla převzít tyto informace a pošpinit tak naši pověst tím, že své čtenáře a diváky nalákala na určitou „senzaci“, doufáme, že v rámci korektnosti média uvedou věci na pravou míru na základě výše uvedených faktů. Už v zájmu svých čtenářů, potažmo diváků by měly sdělovací prostředky uvádět pravdivé a ověřené informace, zvláště v atmosféře opakovaných útoků ze strany Hradu, kterým je dopřávána velká pozornost. Děkujeme za pochopení.

Miloš Zeman ve svém prezidentském slibu prohlásil, že chce zemi sjednocovat. Odmítáním kultivovaných výzev občanů zcela jasně prokazuje, že není schopen tento slib naplnit. Jeho trvalé odmítání standardního dialogu i diskusí v médiích vede k tomu, že občané volí demonstrace, jako další krok dialogu. Prezident tímto dále vyvolává napětí mezi občany a tedy ani slib sjednocování země neplní. Naše snahy jsou plně kultivované, nepatříme mezi emočně vypjaté jedince, kteří se uchylují k vulgarismům či házení vajec.

Nemůžeme jen nečinně sedět a přihlížet tomu, jak prezident Zeman stírá hranici mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží. Doufáme tedy, že média prohlédnou snahu Hradu bagatelizovat vážné věci a odvádět pozornost od jeho vážných prohřešků. A doufáme také, že již nadále nebudou informačním šumem zakrývat naše skutečné aktivity a dají prostor tématům, která jsou pro tuto zemi důležitá.

I nadále si stojíme za těmito názory:

Jsme přesvědčeni, že Miloš Zeman nevykonává svou funkci v zájmu všeho lidu, jak mu ukládá slib

prezidenta republiky, který zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Jsme přesvědčeni, že zahraničněpolitické kroky pana Miloše Zemana z posledního období jsou v rozporu s Programovým prohlášením vlády České republiky ze dne 12. února 2014 a v přímém rozporu se zahraniční politikou Evropské unie, jejíž jsme součástí.

Jsme přesvědčeni, že není přípustné určovat jiným státům, aby se zřekly své suverenity, jak se domnívá Miloš Zeman v případě Ukrajiny. A že současná Čína není tím státem, od kterého by se měl prezident České republiky učit, jak stabilizovat společnost.

Jsme přesvědčeni, že v této vyhrocené době Miloš Zeman jakožto vrchní velitel ozbrojených sil v České republice nesmí svými vystoupeními a činy podrážet jednotu, ať už ve vztahu k EU nebo NATO. Zároveň nemáme jako občané této země vzhledem k jeho dosavadním krokům jistotu, že se v případě možného mezinárodního konfliktu funkce vrchního velitele ozbrojených sil zhostí zodpovědně.

Vyjádření ohledně předání petice se 100 000 podpisy a ohledně její bagatelizace ze strany Hradu 6. prosinec 2014

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom vám za organizátory protestního pochodu Z Václaváku na Hrad konaného v pondělí 1. prosince poděkovat za vaši hojnou účast, která byla v mrazivém dešti, v tomto stresujícím předvánočním shonu i vzhledem k velmi krátké propagaci zkouškou ryzího charakteru. V jejím rámci jsme oficiálně předali 100 tisíc podpisů pod Manifestační peticí za odstoupení z úřadu prezidenta republiky zástupci prezidentské kanceláři Radku Augustinovi. Spolu s námi svou petici s 13 tisíci podpisy odevzdal i Michal Kocáb za hnutí distancujemese.cz.

Jsme rádi, že se Senát České republiky bude příští týden zabývat znepokojivými výroky a postoji prezidenta Miloše Zemana proti demokratickému zřízení a svrchovanosti v kontextu Ústavy. Doufáme, že se toho senátoři zhostí se ctí a s důrazem na spravedlnost a demokratické principy, z čehož vyvodí důsledky. Hrad zjevně naše snahy nepodceňuje, petici převzal a bedlivě sleduje naše kroky. Není ale přípustné, že se naše konání snaží zdiskreditovat, což je vzhledem k prezidentově dosavadnímu jednání zřejmě jeho nejoblíbenější zbraní. Prezident republiky ústy svého mluvčího pana Ovčáčka opakovaně bagatelizuje a snižuje vážnost snahy občanů, kteří nesouhlasí se Zemanovými kroky, které jsou spíše jen nehoráznými přešlapy na hranici slušnosti a lidských práv. Znevažováním podpisů na této petici znevažuje a osobně uráží každého z těch, kteří jí podepsali, ve snaze užít standardního komunikačního nástroje pro vyjádření svých potřeb. Místo toho, aby se zamyslel nad svými kroky a přemýšlel nad tím, zda znepokojení občané nemají alespoň v něčem pravdu, jejich snahy jen napadl, aby od tohoto odvrátil pozornost. K tomu využil prohlášení, že byl podle Hradu pod peticí podepsán sám jeho mluvčí, a nemůže ji proto brát vážně. Po této nehorázné ukázce arogance se nám ale ozval sám jmenovec mluvčího pana prezidenta s tím, že petici podepsal on. Ačkoliv se pan Jiří Ovčáček, občan Prahy, nechce medializovat, může si Hrad nejen skrze nás jeho totožnost ověřit, než se opět bude snažit celou záležitost pošpinit. To měl ostatně udělat už před svým úterním prohlášením. Jiří Ovčáček není tak neobvyklým jménem, aby se jím mohl pyšnit jen mluvčí Hradu.

Z Václaváku na Hrad 1. prosinec 2014

Vážení spoluobčané,

Miloš Zeman v minulém roce prohlásil, že chce být prezident sjednotitel. Je třeba přiznat, že tento úkol se mu částečně povedl. Podařilo se mu sjednotit nás, tedy občany, kteří nesouhlasí s kroky prezidenta České republiky a neztotožňují se s jeho názory. 

Sešli jsme se dnes zde na Václavském náměstí, abychom odnesli Miloši Zemanovi petici za odstoupení z úřadu prezidenta republiky. Tuto petici k dnešnímu dni podepsalo přes 100 000 lidí.

Tato akce je výjimečná – v krátké době se dohodli organizátoři nejrůznějších pochodů, demonstrací a happeningů pro odstoupení Zemana na společné a jednotné cestě, která rozhodně neskončí dnešním pochodem.

Nyní bychom vám rádi přečetli společné vyjádření všech organizátorů:

Jsme přesvědčeni, že Miloš Zeman nevykonává svou funkci v zájmu všeho lidu, jak mu ukládá slib prezidenta republiky, který zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Jsme přesvědčeni, že zahraničněpolitické kroky pana Miloše Zemana z posledního období jsou v rozporu s Programovým prohlášením vlády České republiky ze dne 12. února 2014 a v přímém rozporu se zahraniční politikou Evropské unie, jejíž jsme součástí.

Jsme přesvědčeni, že není přípustné určovat jiným státům, aby se zřekly své suverenity, jak se domnívá Miloš Zeman v případě Ukrajiny. A že současná Čína není tím státem, od kterého by se měl prezident České republiky učit, jak stabilizovat společnost.

Jsme přesvědčeni, že v této vyhrocené době Miloš Zeman jakožto vrchní velitel ozbrojených sil v České republice nesmí svými vystoupeními a činy podrážet jednotu, ať už ve vztahu k EU nebo NATO. Zároveň nemáme jako občané této země vzhledem k jeho dosavadním krokům jistotu, že se v případě možného mezinárodního konfliktu funkce vrchního velitele ozbrojených sil zhostí zodpovědně.

Na základě výše uvedených bodů proto žádáme:

Abdikaci Miloše Zemana na post prezidenta České republiky.

Senát České republiky, aby se zodpovědně začal zabývat prezidentovými kroky proti demokratickému zřízení a svrchovanosti v kontextu Ústavy.