Z VÁCLAVÁKU NA HRAD

1. prosinec 2014

START: Václavské náměstí

}

18.00

CÍL: Pražský Hrad

CO?

Dne 1. prosince v 18.00 jsme uspořádali průvod a přinesli jsme 100 000 podpisů na Manifestační petici za odstoupení prezidenta Miloše Zemana autora Jana Němce z Václavského náměstí až na Pražský Hrad. Chtěli jsme tak dát najevo, že velká část národa nesouhlasí s jednáním prezidenta a žádá jeho abdikaci.

http://www.petice24.com/manifestani_petice_za_odstoupeni_prezidenta_miloe_zemana.

u

PROČ?

Jen několik dní před 1. prosincem byla magická hranice 100 000 podpisů na Manifestační petici za odstoupení prezidenta Miloše Zemana autora Jana Němce na spadnutí. Proto se spojili organizátoři protizemanovských protestů, aby spolu uspořádali tento pochod z Vaclavského náměstí až na Pražský hrad, kde dané podpisy předali zástupcům prezidentské kanceláře. Jednalo se o více než neuvěřitelných 2200 stran formátu A4 v deskách již symbolické červené barvy, která měla evokovat předešlou akci ve znamení červených karet.

Přes 100 000 občanů podepsalo tuto petici, jelikož nesouhlasí s jednáním Miloše Zemana nejen v rámci zahraniční politiky. Ať už se jedná o jeho prohlášení, že válka na Ukrajině je pouhou „chřipkou“, či o jeho radu právě tomuto státu, aby se vzdal své suverenity. Dále je naprosto nepřípustné, aby se prezident České republiky jezdil učit do Číny, jak stabilizovat společnost.

JAK?

Na Václavském náměstí se sešli podporovatelé Manifestační petice, kterým jsme přednesli naše prohlášení, abychom se s průvodem v zápětí společně vydali na Pražský hrad.  Tam jsme 100 000 podpisů pod peticí předali zástupcům prezidentské kanceláře a celý akt jsme zakončili emotivním zpěvem státní hymny.

v

PROHLÁŠENÍ

Vážení spoluobčané,

Miloš Zeman v minulém roce prohlásil, že chce být prezident sjednotitel. Je třeba přiznat, že tento úkol se mu částečně povedl. Podařilo se mu sjednotit nás, tedy občany, kteří nesouhlasí s kroky prezidenta České republiky a neztotožňují se s jeho názory. 

Sešli jsme se dnes zde na Václavském náměstí, abychom odnesli Miloši Zemanovi petici za odstoupení z úřadu prezidenta republiky. Tuto petici k dnešnímu dni podepsalo přes 100 000 lidí.

Tato akce je výjimečná – v krátké době se dohodli organizátoři nejrůznějších pochodů, demonstrací a happeningů pro odstoupení Zemana na společné a jednotné cestě, která rozhodně neskončí dnešním pochodem.

Nyní bychom vám rádi přečetli společné vyjádření všech organizátorů:

Jsme přesvědčeni, že Miloš Zeman nevykonává svou funkci v zájmu všeho lidu, jak mu ukládá slib prezidenta republiky, který zní: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“

Jsme přesvědčeni, že zahraničněpolitické kroky pana Miloše Zemana z posledního období jsou v rozporu s Programovým prohlášením vlády České republiky ze dne 12. února 2014 a v přímém rozporu se zahraniční politikou Evropské unie, jejíž jsme součástí.

Jsme přesvědčeni, že není přípustné určovat jiným státům, aby se zřekly své suverenity, jak se domnívá Miloš Zeman v případě Ukrajiny. A že současná Čína není tím státem, od kterého by se měl prezident České republiky učit, jak stabilizovat společnost.

Jsme přesvědčeni, že v této vyhrocené době Miloš Zeman jakožto vrchní velitel ozbrojených sil v České republice nesmí svými vystoupeními a činy podrážet jednotu, ať už ve vztahu k EU nebo NATO. Zároveň nemáme jako občané této země vzhledem k jeho dosavadním krokům jistotu, že se v případě možného mezinárodního konfliktu funkce vrchního velitele ozbrojených sil zhostí zodpovědně.

Na základě výše uvedených bodů proto žádáme:

Abdikaci Miloše Zemana na post prezidenta České republiky.

Senát České republiky, aby se zodpovědně začal zabývat prezidentovými kroky proti demokratickému zřízení a svrchovanosti v kontextu Ústavy.